Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że stwarzamy możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na receptę drogą mailową podając imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu, dokładną nazwę leku wraz z dawką oraz wnioskowaną ilość opakowań.

Adres, na który należy przesłać wypełnione zapotrzebowanie: receptynfz@medicus.opole.pl

Recepta może być wystawiona tylko i wyłącznie na leki, które były już wypisane przez lekarza w naszym Centrum Medycznym w ciągu ostatniego roku.

Lekarz po weryfikacji dokumentacji ma prawo odmówić wystawienia recepty lub zmniejszyć ilość wypisanych leków.

Realizacja recepty nastąpi do 3 dni od momentu zgłoszenia.

 

Po wystawieniu recepty zostanie wygenerowany sms od treści „Recepta” lub „Odmowa”, w zależności od decyzji lekarza.