Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że stwarzamy możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na receptę drogą mailową zgodnie z załączonym wzorem. Adres, na który należy przesłać wypełnione zapotrzebowanie: recepta@medicus.opole.pl
Recepta może być wystawiona tylko i wyłącznie na leki, które były już wypisane przez lekarza w naszym Centrum Medycznym w ciągu ostatniego roku.
UWAGA: Droga mailowa nie obejmuje recept na antykoncepcję!
Lekarz po weryfikacji dokumentacji ma prawo odmówić wystawienia recepty lub zmniejszyć ilość wypisanych leków.
Pacjentów, którzy chcą korzystać z tej formy kontynuacji leczenia, a nie korzystali do tej pory z opieki medycznej w naszym Centrum Medycznym, zapraszamy na wizytę u  internisty z dokumentacją z dotychczasowego leczenia (ze szczególnym uwzględnieniem kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, czy informacji dla lekarza POZ z poradni specjalistycznych).
Realizacja recepty nastąpi do 3 dni od momentu zgłoszenia.Do pacjenta zostanie wysłany sms zawierający kod e-recepty.