• CENTRUM Medyczne DAMIANA Sp. z o.o.
 • Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. 
 • FALCK MEDYCYNA Spółka z o.o.
 • Comarch Healthcare S.A. 
 • LUX-MED Sp. z o.o.
 • MEDICOVER Sp. z o.o. 
 • POLMED S.A.
 • SCANMED S.A.
 • Asekuracja Sp. z o.o.
 • TU Allianz Życie Polska S.A.
 • TUiR Allianz Polska S.A.
 • COMPENSA Towarzstwo Ubezpieczeń S.A. 
 • Vienna Insurance Group
 • SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
 • SIGNAL IDUNA Życie TU S.A.
 • ICR Sp. z o.o.
 • Inter Partner Assistance Polska S.A.
 • Medcam Assistance Przemysław Śmiełowski
 • AWP Polska Spółka z o.o.
 • HMS Assistance S.A.

Informacja dla Pacjentów Medicover
Zgłoszenia zapotrzebowania na receptę drogą mailową
 
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że stwarzamy możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na receptę drogą mailową zgodnie z załączonym wzorem.
Adres, na który należy przesłać wypełnione zapotrzebowanie: recepta@medicus.opole.pl
Recepta może być wystawiona tylko i wyłącznie na leki, które były już wypisane przez lekarza w naszym Centrum Medycznym w ciągu ostatniego roku.
UWAGA: Droga mailowa nie obejmuje recept na antykoncepcję!
Lekarz po weryfikacji dokumentacji ma prawo odmówić wystawienia recepty lub zmniejszyć ilość wypisanych leków.
Pacjentów, którzy chcą korzystać z tej formy kontynuacji leczenia, a nie korzystali do tej pory z opieki medycznej w naszym Centrum Medycznym, zapraszamy na wizytę u  internisty z dokumentacją z dotychczasowego leczenia (ze szczególnym uwzględnieniem kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, czy informacji dla lekarza POZ z poradni specjalistycznych).
Realizacja recepty nastąpi do 3 dni od momentu zgłoszenia.
Po wystawieniu recepty zostanie wygenerowany sms od treści "Recepta" lub "Odmowa", w zależności od decyzji lekarza.