Jak skorzystać z porady telefonicznej:

 1. Nasze Placówki udzielają porad telefonicznych w wybranym zakresie.
 2. Teleporada komercyjna jest wykonywana przez lekarza po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.
 3. Rejestracja sprawdzi prawo do ubezpieczenia Pacjenta, zweryfikuje prawidłowość podanych danych w systemie oraz przeprowadzi wstępny wywiad.
 4. Rejestracja przesyła pacjentowi e-maila z danymi niezbędnymi do sfinalizowania transakcji.
 5. Pacjent opłaca wizytę poprzez dokonanie przelewu na konto bankowe PZU Zdrowie SA Oddział Centra Medyczne w Opolu:

Bank PEKAO SA PL18 1240 6292 1111 0011 1609 0035

a potwierdzenie wpłaty przesyła do rejestracji na adres mailowy: receptynfz@medicus.opole.pl.

 1. W dniu dostarczenia (drogą mailową) potwierdzenia dokonania opłaty za teleporadę, rejestracja wystawi pacjentowi dokument potwierdzający zapłatę (faktura).
 2. Telefoniczna porada lekarska nie jest zwykłą rozmową pacjenta z lekarzem. Odbywa się ona przy pełnym dostępie lekarza do dokumentacji medycznej pacjenta.
 3. Jeżeli lekarz nie dysponuje dokumentacją pacjenta, ten jest zobowiązany do przesłania drogą mailową dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia porady.
 4. W ustalonym z rejestracją czasie, pacjent proszony jest o bycie dostępnym pod telefonem, zapewniając możliwość połączenia się lekarza (nie prowadzić innych rozmów).
 5. W przypadku, gdy lekarzowi nie udaje się dodzwonić do pacjenta w wyznaczonym czasie (podejmuje dwukrotną próbę), odnotowuje ten fakt w dokumentacji medycznej, podając dokładny czas dwukrotnie podjętych prób kontaktu telefonicznego.
 6. Za nieodbytą z winy pacjenta wizytę Oddział nie zwraca kosztów.
 7. Lekarz na podstawie rozmowy dokonuje w dokumentacji medycznej stosownych zapisów. Jeżeli istnieje potrzeba wystawia skierowanie, recepty oraz L4.
 8. Lekarz decyduje o trybie dalszego postępowania oraz leczeniu pacjenta.

 Rejestracja teleporad pod numerem telefonu:  

 • 505 055 644 Placówka ul. Mickiewicza 1
 • 513 103 473 Placówka Plac Piłsudskiego 5

Pliki do pobrania