W Poradni Leczenia Bólu można uzyskać fachową pomoc lekarską w zakresie leczenia uporczywych dolegliwości bólowych w chorobach nowotworowych i nienowotworowych, w szczególności:

  • narządu ruchu - zespół bólowy kręgosłupa,
  • głowy i twarzy,
  • bóle nowotworowe 

W Pracowni  Leczenia Bólu wykonywane są zabiegi przeciwbólowe takie jak:

  • blokada nerwu obwodowego,
  • termolezja nerwu obwodowego, nerwu ośrodkowego
  • neuroliza  nerwów czaszkowych, nerwów obwodowych

W Poradni i Pracowni Leczenia Bólu, pacjentów przyjmuje specjalista anestezjologii i intensywnej terapii  praktykujący od  25 lat, w tym 20 lat w dziedzinie medycyny bólu dr n. med. Luay Al-Qadi. W leczeniu stosuje małoinwazyjne  zabiegi zwalczające uporczywe bóle nowotworowe i nienowotworowe poprzez blokady: termolezję i neurololizę chemiczną nerwów i splotów nerwowych. 

Blokady
Blokady układu nerwowego przerywają przewodnictwo w nerwach obwodowych, nerwach rdzeniowych, zwojach i splotach nerwowych. W zależności od stosowanych środków znieczulających możliwe jest czasowe lub długotrwałe wyłączenie struktur nerwowych. Długotrwałe wyłączenie przewodnictwa uzyskujemy za pomocą neurolizy chemicznej i termolezji. 

Neuroliza – to zabieg medyczny polegający na czasowym zniszczeniu włókien nerwowych. Zabieg ten może dotyczyć nerwów obwodowych, zwojów autonomicznych lub włókien czuciowych. Neuroliza podobna jest do blokady nerwu. Różnica polega na tym, że w przypadku neurolizy stosuje się substancje, która powoduje czasowe uszkodzenie danej struktury nerwowej. Tą substancją może być fenol, alkohol etylowy, lub gricerol. Zabieg przeznaczony jest dla osób cierpiących na ból, który nie może być zlikwidowany za pomocą środków farmakologicznych, fizykoterapii, bądź innych metod jego zwalczania. Najczęściej wykonuje się go w leczeniu bólu w chorobach nowotworowych, oraz w opiece paliatywnej.  

Termolezja – jest najnowszą metodą zwalczania bólu za pomocą prądu o wysokiej częstotliwości fal radiowych. Wyłącza się fragmenty nerwów przewodzących ból. Mówiąc krótko, dzięki termolezji można zlikwidować ból bez trwałego uszkodzenia tkanki nerwowej. Zabieg termolezji wykonuje się w znieczuleniu miejscowym.