Nasze Centrum Medyczne oferuje szeroki zakres usług medycyny pracy. Do dyspozycji pacjentów jest zespół specjalistycznych poradni, wyposażonych w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Dzięki temu pacjent może skorzystać z opieki medycznej w jednym miejscu w dogodnych terminach i komfortowych warunkach.

Nasza rejestracja ustala z pacjentami terminy telefonicznie lub na miejscu. Badania są koordynowane tak, aby w miarę możliwości odbyły się w ramach jednej wizyty w placówce.

Wyspecjalizowany personel lekarski i pielęgniarski oraz dostęp do profesjonalnej diagnostyki (pracownia RTG, pracownia USG, gabinet zabiegowy) gwarantują najwyższą jakość realizowanych badań. Materiał do badań laboratoryjnych pobieramy na miejscu.

Dostępne usługi medycyny pracy:

 • lekarz medycyny pracy
 • wydanie orzeczenia dla osób kierujących pojazdami na zlecenie pracodawcy
 • konsultacja okulistyna zlecenie lekarza medycyny pracy
 • konsultacja neurologa na zlecenie lekarza medycyny pracy
 • konsultacja laryngologa na zlecenie lekarza medycyny pracy
 • konsultacje innych specjalistów (na zlecenie lekarza medycyny pracy) – cena zgodna z aktualnym cennikiem komercyjnym obowiązującym w PZU Zdrowie S.A. (PZU Zdrowie S.A. Oddział Centrum Medyczne Medicus w Opolu)
 • badania psychotechniczne (na zlecenie lekarza medycyny pracy) :
  • dla kierowców niepodlegających ustawie o kierujących pojazdami
  • dla kierowców podlegających ustawie o kierujących pojazdami
  • inne,
 • badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie,
 • wpis do książeczki sanitarno-epidemiologicznej,
 • badania laboratoryjne na zlecenie lekarza.

Wypełnij formularz, aby otrzymać ofertę

* Bez uzupełnienia tego pola, PZU Zdrowie nie będzie mogło skontaktować się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.
** Proszę o wybór dowolnej formy kontaktu. W przypadku nie uzupełnienia pól w żadnej z proponowanych form kontaktu, PZU Zdrowie nie skontaktuje się z Państwem.

Administratorem podanych danych jest PZU Zdrowie SA z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa(dalej: PZU Zdrowie”). W PZU Zdrowie powołany jest Inspektor Ochrony Danych, do którego można kierować zapytania na adres: IODzdrowie@pzu.pl. Pani Pana Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie, w tym jednorazowego przedstawienia oferty PZU Zdrowie. Podanie danych osobowych w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, aby PZU Zdrowie mogło się z Państwem skontaktować i przedstawić ofertę.

W celu zapoznania się pełną treścią klauzuli informacyjnej kliknij TUTAJ.

[Administrator Danych]

Administratorem danych osobowych jest PZU Zdrowie z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail IODzdrowie@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

[Inspektor Ochrony Danych]

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: IODzdrowie@pzu.pl lub pisemnie na adres: PZU Zdrowie SA, IOD, Rondo Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

[Przetwarzanie danych]

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie, w tym przedstawienia oferty PZU Zdrowie – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu w związku, z którym zostały zgromadzone lub do czasu odwołania przez Panią/Pana wyrażonej zgody.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.