Abonament medyczny to oferta dla pracodawców, którzy chcą zadbać o zdrowie swoich pracowników, zapewniając dodatkową opiekę medyczną oraz realizując obowiązkowe badania medycyny pracy.

W naszej ofercie posiadamy pakiety:

 • opieki profilaktycznej (medycyna pracy) i opieki specjalistycznej,
 • pakiety medyczne nie zawierające badań pracowniczych.

Proponujemy abonamenty: 

 • Indywidualne                    
 • Partnerskie
 • Rodzinne


Jakie są korzyści dla pracownika z posiadania opieki profilaktycznej?

 • Nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy pierwszego kontaktu (bez konieczności posiadania deklaracji NFZ).
 • Nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów bez skierowania.
 • Krótki czas oczekiwania na realizację konsultacji lekarskich oraz badań diagnostycznych.

W ramach abonamentu medycznego zapewniamy:

 • kompleksową opiekę medycyny pracy
 • konsultacje lekarzy specjalistów
 • zabiegi ambulatoryjne (m.in. chirurgiczne, ortopedyczne, dermatologiczne, endokrynologiczne, kardiologiczne, alergologiczne i inne)

 • szeroki wachlarz usług diagnostycznych, m.in. badania laboratoryjne, diagnostykę obrazową (USG, RTG, TK, MR), badania endoskopowe

 • sezonowe szczepienia ochronne

 • rehabilitację

Jakie są korzyści dla pracodawcy z zapewnienia pracownikom opieki profilaktycznej?

Zdrowotne    

 • zachowanie zdrowia i zdolności do pracy,
 • ograniczenie liczby wypadków przy pracy, chorób zawodowych i skutków innych chorób związanych z pracą.

Ekonomiczne    

 • podniesienie wydajności pracy, 
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy,
 • ograniczenie absencji chorobowej, 
 • zracjonalizowanie wydatków na ochronę zdrowia, bhp i szkolenia,
 • zmniejszenie kosztów ubezpieczeń.    

Inne

 • zwiększenie satysfakcji pracowników i pracodawców, 
 • zmniejszenie fluktuacji kadr, 
 • zacieśnienie relacji interpersonalnych,
 • poprawa publicznego wizerunku firmy.


Propozycja cenowa

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt z:

Działem Sprzedaży i Marketingu tel. 513 103 540
e-mail: sprzedaz@medicus.opole.pl

Nasi pracownicy przedstawią Państwu propozycję dostosowaną do Państwa potrzeb.

 

Wypełnij formularz, aby otrzymać ofertę

* Bez uzupełnienia tego pola, PZU Zdrowie nie będzie mogło skontaktować się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.
** Proszę o wybór dowolnej formy kontaktu. W przypadku nie uzupełnienia pól w żadnej z proponowanych form kontaktu, PZU Zdrowie nie skontaktuje się z Państwem.

Administratorem podanych danych jest PZU Zdrowie SA z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa(dalej: PZU Zdrowie”). W PZU Zdrowie powołany jest Inspektor Ochrony Danych, do którego można kierować zapytania na adres: IODzdrowie@pzu.pl. Pani Pana Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie, w tym jednorazowego przedstawienia oferty PZU Zdrowie. Podanie danych osobowych w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, aby PZU Zdrowie mogło się z Państwem skontaktować i przedstawić ofertę.

W celu zapoznania się pełną treścią klauzuli informacyjnej kliknij TUTAJ.

[Administrator Danych]

Administratorem danych osobowych jest PZU Zdrowie z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail IODzdrowie@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

[Inspektor Ochrony Danych]

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: IODzdrowie@pzu.pl lub pisemnie na adres: PZU Zdrowie SA, IOD, Rondo Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

[Przetwarzanie danych]

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie, w tym przedstawienia oferty PZU Zdrowie – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu w związku, z którym zostały zgromadzone lub do czasu odwołania przez Panią/Pana wyrażonej zgody.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.